"

PLIKI COOKIES


 1. Dziesiątka Finanse Sp. z o. o. nie zbiera za pośrednictwem Serwisu Internetowego żadnych informacji w sposób automatyczny, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
 2. Pliki Cookies (tzw. "ciasteczka") są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. W większości przypadków Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, do której są przypisane, czas ich przechowywania na Urządzeniu Końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem, który zamieszcza Pliki Cookies na Urządzeniu Końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskuje do nich dostęp jest Operator niniejszego Serwisu Internetowego,
  Dziesiątka Finanse Sp. z o. o. 
  ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań
  NIP: 7842426890
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  - dopasowania zawartości stron internetowych Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności Pliki Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i wyświetlić stronę internetową, która będzie odpowiadała jego indywidualnym potrzebom;
  - opracowania statystyk, które pozwolą ustalić, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu Internetowego, co umożliwi ulepszanie jego struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze typy Plików Cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pliki Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" Pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są poniżej wskazane typy Plików Cookies:
  - "niezbędne" Pliki Cookies, umożliwiają korzystanie z dostępnych w ramach Serwisu Internetowego usług do których w szczególności zaliczamy uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
  - Pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
  - "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  - "funkcjonalne" Pliki Cookies, zapewniają "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  - "reklamowe" Pliki Cookies, gwarantują dostarczanie Użytkownikom Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu sytuacjach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo dokonać w dowolnym czasie modyfikacji ustawień zaakceptowanych Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia Plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Dokładne informacje o sposobach i możliwościach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.
 8. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „Cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.


 
+
-
  TYGODNI
+
-
KOSZT
TWOJA RATA
0
DO ZWROTU
Termin spłaty
RRSO 0 %
Europejski arkusz informacyjny/RRSO
Zobacz koszt pożyczki

Pożyczkodawca Dziesiątka Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. 27 Grudnia 3 (61-737 Poznań), NIP: 7842426890, REGON: 300976329, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000069320, kapitał zakładowy w wysokości 9 600 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy zł 00/100); adres strony internetowej: www.dziesiatka.pl, e-mail: biuro@dziesiatka.pl.

Maksymalna wysokość RRSO wynosi 1425,93%.

Informujemy, iż działamy w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa, określone w szczególności w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r., poz. 1528, z późn. zm.).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 176,98%; całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2800 zł; oprocentowanie stałe 10%, całkowity koszt pożyczki 1630,23 zł (w tym: prowizja 1505 zł, odsetki 125,23 zł); całkowita kwota do zapłaty 4430,23 zł, płatna w 50 równych ratach w wysokości po 88,60 zł każda; z czego pierwsza rata płatna jest po 7 dniach od udzielenia pożyczki, 49 pozostałych rat płatne jest w odstępach tygodniowych. Kalkulacji dokonano na dzień 01.03.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie pożyczki w kwocie 2800 zł. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Pożyczkodawca udziela pożyczek na okres od 10 do 104 tygodni.

Pożyczkodawca zastrzega możliwość zmiany warunków i kosztów udzielania pożyczek w trakcie prowadzonych akcji promocyjnych. Szybka pożyczka na raty – Dziesiatka.pl

Dodatkowe koszty związane z pożyczką mogą być naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. Przypominamy, że zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki Pożyczkodawca ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w spłacie Pożyczki w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie. Ponadto, Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.

Brak terminowej spłaty Pożyczki uprawnia Pożyczkodawcę do wszczęcia postępowania windykacyjnego. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14, 16 bądź 17, 18 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015, z późn. zm.) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy Rozdziału 3 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-615) ul. Słubicka 5A, po zmianie adresu: ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań, NIP: 7842426890, KRS Nr 0000069320 (dalej: "Spółka"). Spółka przetwarza Pana/i dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu kontaktowym oraz w celu przedstawienia spersonalizowanej oferty produktów i usług Dziesiątka Finanse sp. z o.o. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody Pan/i dane będą udostępniane partnerom biznesowym Spółki wchodzącym w skład Grupy Credit Royal®, do których należy „Credit Royal®” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa, „Credit Royal Finance” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa oraz „Lucky Star Investments” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Dziesiątka Finanse sp. z o. o. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do podmiotu uprawnionego oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej rf.gov.pl. Informujemy, że w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Dziesiątka Finanse sp. z o.o. a konsumentem istnieje także możliwość wykorzystania platformy internetowej ODR ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ODR służy pozasądowemu rozwiązywaniu sporów drogą elektroniczną. Platforma ODR dostępna jest TUTAJ. Jednocześnie przypominamy, że nasz adres poczty e-mail, pod którym można się z nami skontaktować to: biuro@dziesiatka.pl.

© 2001-2018 Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. Wszystkie prawa, w tym do zawartości strony internetowej zastrzeżone.