POŻYCZKA U NAS,
TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ!

 
  tygodni
KOSZT
TWOJA RATA
0
TWOJA RATA 0
DO ZWROTU
Termin spłaty
RRSO 0 %
Europejski arkusz informacyjny/RRSO
Zobacz koszt pożyczki
<

WEŻ POŻYCZKĘ

Polityka prywatności

1. Zasady dotyczące Cookies
Informujemy, iż w ramach witryny dziesiatka.pl używamy plików Cookies (tzw. "ciasteczka"), które są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. W większości przypadków Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, do której są przypisane, czas ich przechowywania na Urządzeniu Końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem, który zamieszcza Pliki Cookies na Urządzeniu Końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskuje do nich dostęp jest Operator niniejszego Serwisu Internetowego,
DZIESIĄTKA FINANSE® SP. Z O.O.
ul. Królewska 18
00-103 Warszawa
KRS 0000069320

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu: - dopasowania zawartości stron internetowych Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności Pliki Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i wyświetlić stronę internetową, która będzie odpowiadała jego indywidualnym potrzebom; - opracowania statystyk, które pozwolą ustalić, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu Internetowego, co umożliwi ulepszanie jego struktury i zawartości.|

Zastrzegamy możliwość zmiany Polityki cookies poprzez opublikowanie aktualnej treści na tej stronie.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000069320, NIP: 7842426890, REGON: 300976329, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 10 100 000,00 zł, infolinia: 669 555 111, e-mail: biuro@dziesiatka.pl, zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”.

2.1 Cele przetwarzania danych:
- świadczenie usług Spółki;
- zawarcie i wykonywanie umowy zawartej ze Spółką;
- badanie wiarygodności, ocena ryzyka kredytowego;
- marketing;
- pomiary statystyczne;
- prowadzenia windykacji;
- archiwalne.

2.2 Spółka nie powołała inspektora ochrony danych osobowych.

2.3 Podstawy prawne przetwarzania danych
- przedstawianie ofert lub rozpatrzenie wniosku o usługę oferowaną przez Spółkę, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Spółki i podmiotów współpracujących ze Spółką, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO,
- zawarcie i wykonanie Umowy o kredyt konsumencki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- dokonanie oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO,
- zarządzanie przez Spółkę ryzykiem, w tym ocena zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
- rozpatrywanie reklamacji, wniosków, skarg oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO,
- marketing, w tym promocja produktów oferowanych przez Spółkę lub usług świadczonych przez Spółkę lub spółki z Grupy Kapitałowej Spółki lub podmioty współpracujące ze Spółką, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- ustalenie i dochodzenie roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- wykrycie i ograniczenie nadużyć finansowych związanych z działalnością Spółki oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.4 Odbiorcy danych
Otrzymane dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora:
- podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, w granicach określonych przez administratora,
- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa,
- instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
- biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów ustawy,
- podmiotom wchodzącym w skład Grupy Credit Royal®, do których należy „Credit Royal®” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa, „Credit Royal Finance” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa oraz „Lucky Star Investments” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa.
Informujemy, iż podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

2.5 Prawa osoby, której dane dotyczą
  • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii;
  • prawo żądania sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, jak również sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z uwagi na szczególną sytuację.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody lub w ramach świadczonej usługi:
  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • prawo do przenoszenia danych osobowych. Umożliwia to przesłanie danych osobowych innemu administratorowi danych.
2.6 Informacje o wymogu podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pożyczki, w tym do oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy pożyczki. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

2.7 Okres, przez który dane będą przechowywane:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pożyczki, a po jej spłacie:
- przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pożyczki lub innych tytułów,
- do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych,
- w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody – do momentu cofnięcia lub wygaśnięcia zgody.

2.8 Źródło pochodzenia danych osobowych
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, tj. podczas składania wniosku o pożyczkę oraz zawierania i realizacji umowy pożyczki, a także w trakcie realizacji umowy pożyczki obsługiwanej przez Przedstawiciela Handlowego.